Dizin Nedir ?

  Dizin Nedir ?

  Dizin 
  Dizin bilgisayarda hazır olarak bulunan veya kullanıcı tarafından oluşturulan ögelerdir. Temelde erişim kolaylığı sağlamasına rağmen, sistem dosyalarını kategorilere ayırarak bilgisayarın performansını arttırmaktadır. Bilgisayar kullanım amacına göre sadece iki farklı bilgi kümesi barındırmaktadır. Bunlar dizin ya da diğer adıyla klasör ve dosya ögeleridir.  Dizinler kullanım amacına göre farklı kategorilerde sınıflandırılmaktadır. Dizinlerin görevi; benzer türdeki dosyaları bir araya getirerek referans numarası ile kataloglama işlemi gerçekleştirmektir. Dizinlerin erişim yolu üst dizin veya alt dizin olarak gerçekleşmektedir. Alt klasör halinde bulanan dizinler, alt dizin olarak adlandırılır. 
  Dizin Ve Dosya Arasında Farklar
  Dosya; verilerin düzenlenerek bilgisayar ortamına uygun hale getirilmesidir. Bu aşamada dizinden farklı olarak oldukça yüksek bellek ihtiyacı oluşmaktadır. Dizinler bellekte yer tutmayarak sonsuz adet oluşturulabilir. Dosya biçimleri, uzantısı olan ilişkili program aracılığı ile görüntülenmektedir. Dizinler ise sistem çalışması içinde yer alarak, bağlı bulunduğu işletim sistemine göre çalışmaktadır. Dizinler ve dosya ögeleri birbirinden oldukça farklı ögeler olarak çalışsa da dosyalar, dizinlerin alt kümesi halinde kullanılmaktadır.
                                        

  Rastgele Konular